DECO / Thư viện / Thi tuyển đơn hàng May mặc

Thi tuyển đơn hàng May mặc

Phỏng vấn thi tuyển

Thi thực hành tay nghề may

Học viên tham gia thi tuyển

 

Sản phẩm thi tuyển

Bình luận & chia sẻ trên Facebook

Chúng tôi luôn trân trọng mọi phản hồi từ bạn

About Trần Admin Quỳnh Trang