Buổi “Kí hợp đồng bảo lãnh” với thực tập sinh của DECO

Buổi kí “Hợp đồng bảo lãnh” giữa gia đình thực tập sinh – công ty – văn phòng luật đã diễn ra ở trung tâm đào tạo 2 Vĩnh Phúc. Các thầy cô đã kết hợp đào tạo định hướng phòng chống bỏ trốn khi lao động tại Nhật Bản cho các bạn thực tập sinh.
Đây là hoạt động thường niên của công ty DECO trước khi xuất cảnh, ngoài đào tạo về chuyên môn làm việc, việc chuẩn bị cho các bạn hành trang về tư tưởng và pháp luật là mục tiêu hàng đầu mà công ty hướng tới.
DECO luôn hỗ trợ tối đa về mọi mặt cho thực tập sinh xuyên suốt quá trình bạn làm việc ở Nhật Bản!

Một số hình ảnh tại tại buổi kí:

Thực tập sinh và gia đình nghe tham gia

 

Phổ biến về pháp luật Nhật Bản và Việt Nam về vấn đề lao động bỏ trốn