DECO / HOẠT ĐỘNG CỦA DECO / Lễ chào cờ và trao thưởng “Thực tập sinh xuất sắc” quý 1 năm 2019

Lễ chào cờ và trao thưởng “Thực tập sinh xuất sắc” quý 1 năm 2019

Sáng thứ 2 ngày 13.5.2019, như thường lệ dưới Trung tâm đào tạo DECO tổ chức lễ chào cờ đầu tuần nhưng đặc biệt hơn, Ban điều hành công ty đã trao tưởng cho “Thực tập sinh xuất sắc” ở quý 1 năm 2019.

Tại lễ chào cờ, Trưởng giáo viên trung tâm Mrs Huyền đã tổng kết lại tình hình học tập của Trung tâm trong quý vừa qua.

5 bạn thực tập sinh xuất sắc, được Trung tâm và Công ty đánh giá cao trong việc nỗ lực và rèn luyện đã được Công ty tặng thưởng. Đây là những bạn có tình hình học tập và tác phong tác phong tiến bộ nhất, phần thưởng chính là nguồn động lực to lớn cho các bạn tiếp tục phấn đấu tạo hành trang vững chắc sang đất nước Nhật Bản làm việc.

Phần thưởng khích lệ các bạn thực tập sinh xuất sắc
Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Nhật từ những bạn học tốt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About atkvietnam