DECO / TƯ VẤN XKLĐ / Thực tập sinh Nhật Bản được quay lại làm việc lần 2 sau khi hết hạn hợp đồng cũ

Thực tập sinh Nhật Bản được quay lại làm việc lần 2 sau khi hết hạn hợp đồng cũ

OTIT: Thực tập sinh Nhật Bản được quay lại làm việc lần 2 sau khi hết hạn hợp đồng cũ.

Đây có lẽ là tin tức đáng mừng dành cho các bạn Thực tập sinh hết hạn hợp đồng 3 năm vẫn mong muốn được quay lại Nhật Bản làm việc và trải nghiệm thêm. Luật mới của Nhật Bản cho phép lao động theo diện thực tập sinh kỹ năng nước ngoài ở Nhật được chuyển sang công ty tiếp nhận khác nếu có điều kiện như dưới đây:

Trước tiên bạn hãy xem quy trình thực tập kỹ năng dưới đây theo luật mới của Nhật được tổ chức OTIT công bố.
Theo đó, trong quy trình này có ô màu đỏ ghi rõ: Nếu bạn thực hiện hợp đồng lao động xong 3 năm mà bạn muốn làm việc tiếp ở Nhật thì bạn phải về nước tối thiểu trên 1 tháng. Trong khoảng thời gian 1 tháng này chính là khoảng thời gian để công ty mới tiếp nhận bạn xin ra hạn lưu trú cho bạn để bạn chuyển sang công ty khác làm.

Chính xác là: Luật thực tập sinh mới của Nhật bản cho phép những ai hết hợp đồng 3 năm muốn làm thêm 2 năm thì được phép tự tìm công ty khác để làm việc tiếp 2 năm. Một là có thể tự đi tìm hai là nhờ tổ chức OTIT (hiện đã thay JITCO) tìm hộ.

Tổ chức OTIT khuyến khích những ai hết hợp đồng 3 năm đăng ký tìm công ty khác làm việc nếu không thấy phù hợp với công ty tiếp nhận lần 1. Trước khi hết hạn hợp đồng khoảng 2 tháng thì thực tập sinh tự tìm và liên hệ với công ty khác, nếu không liên hệ được thì trước khi về nước (theo quy định phải về nước trên 1 tháng) hãy đến đăng ký với OTIT địa phương, hoặc liên hệ đăng ký qua OTIT tổng. Trong thời gian trên 1 tháng ở Việt Nam của bạn thì OTIT sẽ liên hệ tìm việc cho bạn mà bạn không phải mất một khoản chi phí nào.

Xem thêm bản dịch của OTIT giải thích vấn đề về nước trên 1 tháng và tìm cty tiếp nhận khác

(3) Thực tập kỹ năng năm thứ 4, năm thứ 5 “Chương trình thực tập kỹ năng số 3” Chương trình thực tập kỹ năng số 3 là giai đoạn giúp bạn hoàn chỉnh các kỹ năng đã nắm vững ở chương trình thực tập kỹ năng số 2 nên bạn sẽ được tiến hành thực tập tại các Đơn vị quản lý và Đơn vị tiến hành thực tập xuất sắc.

Khi chuyển từ chương trình thực tập kỹ năng số 1 sang chương trình thực tập kỹ năng số 2, về nguyên tắc bạn phải tiếp tục tiến hành thực tập kỹ năng tại cùng một Đơn vị tiến hành thực tập nhưng khi chuyển sang chương trình thực tập kỹ năng số 3 sẽ không còn bị hạn chế Đơn vị tiến hành thực tập phải giống chương trình thực tập kỹ năng số 2 mà bản thân thực tập sinh kỹ năng sẽ được tự chọn Đơn vị tiến hành thực tập.

Hơn nữa trước khi chuyển sang chương trình thực tập kỹ năng số 3 bạn bắt buộc phải tạm thời về nước không dưới 1 tháng. Nếu ở lại Nhật mà chuyển sang chương trình thực tập kỹ năng số 3 này thì bạn sẽ phải rời xa đất nước của mình liên tục tối đa là 5 năm, nên bạn hãy về và gặp gỡ gia đình để tăng cường mối liên kết với đất nước mình.

Khi kết thúc chương trình thực tập kỹ năng số 3, bạn bắt buộc phải dự thi thực hành của kỳ kiểm tra kỹ năng (hoặc kỳ thi đánh giá kết quả thực tập kỹ năng) nên bạn phải đặt ra mục tiêu thi đỗ cấp độ 2 (hoặc cấp cao).

Tại chương trình thực tập kỹ năng số 3 nếu bạn muốn chuyển Đơn vị tiến hành thực tập thì bạn sẽ tiến hành thủ tục xin việc với Đơn vị quản lý nhưng nếu cần thiết Hiệp hội thực tập kỹ năng quốc tế (dưới đây gọi tắt là “Hiệp hội OTIT”) cũng sẽ hỗ trợ nên bạn hãy trao đổi với Hiệp hội hoặc các Cơ sở tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ. Tại trang chủ của Hiệp hội có hướng dẫn cụ thể nên bạn hãy xem để biết thêm chi tiết.

Kết luận: Luật mới của Nhật đã chính thức công nhận lao động dưới diện thực tập sinh kỹ năng được phép chuyển sang công ty tiếp nhận thứ 2 nếu hết hạn hợp đồng 3 năm lần 1.

Trang Quỳnh tổng hợp. 

About atkvietnam